Kocka je padla - ulična predstava, ki opozarja!

Kdaj: 27.12.2017
Kje: Slomškov trg

Brezdomstvo je odraz (ne)zdravja družbe.

Ekipa uličnih gledališčnikov iz Maribora v svojih predstavah opozarja na problematiko, s katero se srečujemo v sodobnem svetu. S predstavo Kocka je padla želimo ponuditi samokritičen vpogled v odnos družbe do socialno ogroženih skupin. Pri tem se želimo omejiti na odkrite in prikrite oblike brezdomstva, ki jim širša javnost posveča le malo, premalo pozornosti. 

Namen predstave je kritika družbe in kapitalističnega sistema, ki povečuje neenakosti v družbi, in rušenje stereotipnih predstav o brezdomstvu.

Kocka je padla je del zimskega uličnega gledališča Ana Mrzla Mariborska, ki poteka pod okriljem festivala Vilinsko mesto.

Organizatorji: Društvo Hiša!, Narodni dom Maribor