Izjava za javnost

_DSC6454.jpg

HIŠA! NA PRAVEM MESTU

Izjava za javnost

Še pomniš, Maribor, kako je bilo, ko so se trgovine na Gosposki menjavale vsak mesec? Ko nikoli nisi vedel, kaj lahko tam dobiš? Še pomniš, Maribor, kako so bile izložbe zapuščene, zaprašene in razbite, ko je bila Gosposka skorajda ulica strahov? Še pomniš, Maribor, praznih hiš in dvorišč? Se spomniš Živih dvorišč, ki smo jih ustvarili z lastnim entuzijazmom in večinoma prostovoljskim delom? Se spomniš, Maribor, novoletnih smrečic pred trgovinami in pesmi kolednikov, gospe Scherbaum na Promenadi klobučkov, Ane Mrzle, bruhalcev ognja in prižiganja iskric na Židovskem trgu, se spomniš Maribor, ko smo rekli “Gospe in gospodje na Gosposko”? No, pri vsem tem je imela prste vmes Hiša! Društvo za ljudi in prostore, krajše Društvo Hiša!. MOM je namreč prostore, ki jih imamo v brezplačni uporabi, prejšnji teden ponudila na javni dražbi. Čeprav smo pripravljeni plačevati najemnino, ni zelo verjetno, da lahko premagamo velike trgovce. A si Mariborčani res to želimo?

Živa dvorišča, Rajzefiber, Lumina, Festival sprehodov niso pomagali oživljati mesta, za to, da center mesta postane nov Europark. Pripravljeni smo plačati najemnino, a verjetno nas lahko v zbiranju ponudb nekdo prehiti že z 1 € višjo ponudbo. Z odhodom Rajzefibra, Artmijemar in Zadruge Dobrina iz centra mesta, Maribor izgubi avtentično ponudbo lokalnih spominkov, inovativne turistične ponudbe in lokalne prehrane. Jedro našega mesta potrebuje raznovrstnost ponudbe, močno prisotnost lokalnih vsebin in strategijo ali vsaj pravilnik za vsebine v mestu. Pustite nam delati, kar delamo dobro in nam omogočite nadaljevanje dobre zgodbe.

Hiša! na Gosposki.png

KERI RAJZEFIBER? KERA HIŠA?

Hiša! je društvo s statusom v javnem interesu, ki ga zmeraj znova potrjuje predvsem s svojimi dejavnostmi in programi kot so Živa dvorišča, Rajzefiber, Festival sprehodov, Promenada klobučkov, Dediščine mesta, Lumina, Center grafičnih umetnosti, Podzemni rovi Tezno ipd., ki so namenjena odpraševanju zapostavljenih prostorov, kreativni promociji tistega pozitivnega Maribora, skrbi za dediščino in povezovanju razpršenih deležnikov v mestu.

Društvo Hiša! si je svoje prostore pred petimi leti uredila na Gosposki 11, saj je takratno vodstvo MOM videlo v naših aktivnostih, ki so uspešno odpraševale mestna dvorišča, primerno orodje za oživljanje takrat sicer precej izpraznjene Gosposke ulice. Vse od prihoda smo močno gradili na svoji prisotnosti ter velik del svojih naporov invenstirali v ponovno oživitev ulice z dogodki, kot so Gospe in gospodje na Gosposko, Promenada klobučkov, Koledovanje po pravljičnih ulicah, uličnim gledališčem in seveda Rajzefibrom, prostorom, kjer se srečujejo tako domačini kot popotniki in obiskovalci mesta in kjer lahko najdejo zanimive zgodbe Maribora, ki jih z našimi sodelavci tako skrbno iščemo in negujemo, prostor kjer med drugim najdemo tudi kotiček Štajerskega Arga, ki naše narečje promovira ne samo v Sloveniji, ampak že tudi v tujini. Hiša! in Rajzefiber s svojo lokalno ponudbo sprehodov in spominkov trenutno še vedno pomembno dopolnjujeta vsebino v centru mesta, kar tako domači kot tuji obiskovalci sprehodov ali kupci spominkov, potrjujejo in zato si resnično želimo ostati v svojih sedanjih prostorih, ki so medtem postali znani tudi lokalnim "fenom" in obiskovalcem.

V Hiši! smo z lastnim delom in idejami ter s pomočjo drugih ustvarjalcev iz Maribora, Slovenije in tujine, oživili to ulico in ji vrnili vsaj nekaj tiste pregovorne mariborske duše, ki jo je skoraj povsem izgubila. Ljudje iz cele Slovenije (in širše) govorijo o Festivalu sprehodov, o doživetjih mesta na drugačen (naš) način, na katerih so Mariborčani sami predstavili svoje zgodbe, o podzemnih rovih na Teznu, o nekdanjih tolerančnih hišah, o industrijski dediščini, o kipih, stavbah, zgodbah, ljudeh… o Mestu. Z Rajzefibrom je ne samo Gosposka dobila vsebino, z našimi aktivnostmi so se ljudje začeli vračati v mesto in turisti pri nas preživljati več časa.

Res je, da je Rajzefiber tudi prodajalna, ki nam deloma pomaga preživeti, ampak tega ne bi bilo brez naših idej in ogromno vloženega truda in dela, zaradi katerega imajo koristi tudi vsi ostali ponudniki v mestu. Ali si res želimo instant mestno jedro?

Da povemo v bolj popularnem jeziku: Dodana vrednost Hiše! je, da prepoznava potrebe v mestu in vsa svoja sredstva nameni lokalnim deležnikom, s katerimi ustvarja programe prebujanja potencialov mesta. In da je kljub stanju v mestu uspela od leta 2010 do danes izdatno razširiti svojo dejavnost, nadvse uspešno pridobivati sredstva na EU in nacionalnih razpisih in celo izgraditi znaten delež s strani prodaje. Lanskoletna bilanca je izkazala 189.000€ prihodkov, od tega 15% s strani prodaje, več kot 46 % pa s strani EU ali nacionalnih skladov. Več kot 100.000 € namenjamo stroškom izvedbe dogodkov, projektov in plačilu izvajalcev itd, ca 58.000 € pa v 3+1 plače (ca 800-900 neto/mesec). Kar pomeni, da smo uspešni vsaj v tem, da za vsak 1 €, ki ga MOM vloži v nas, v Maribor prinesemo dodatno skoraj 2 €. In v to niso štete neštete ure prostovoljnega dela nas in naših sodelavcev. Hiša! je torej neprofitno društvo, ki izvaja aktivnosti, ki so v interesu mesta, je zgolj 39% financirano iz mestnih sredstev in, kljub neprofitnosti, izkazuje pozitivne ekonomske učinke.

V obdobju med 2014 - 2019, odkar smo prisotni na Gosposki ulici, smo od izvedli 836 dogodkov, delavnic, izobraževanj, gostili 30.188 obiskovalcev ter 1739 izvajalcev in sodelujočih.

Efektivno porabljamo pridobljena sredstva in izkazujemo stabilno rast, pravzaprav smo prav uspešni start up, če pomislite, da smo pričeli leta 2010 z 3000€/leto (lokalnimi seveda).

Hiša na Koroški in Živo mesto.png

HA? KAKI PLAC? KAKA DRAŽBA?

V Društvu Hiša! smo se zavedali, da nam konec maja poteče najemna pogodba, zato smo se že v mesecu oktobru lani prvič obrnili na Mesto občino Maribor z željo, da se sestanemo in dogovorimo o nadaljnji uporabi prostora. Prvi odgovor je bil, da bomo zadevo reševali dva meseca pred iztekom pogodbe. Ko smo jih v februarju ponovno kontaktirali so bili odgovori dokaj kratki, ki so se praviloma sklicevali na določene zakone. Kljub temu, da smo jim večkrat pojasnjevali kaj Društvo Hiša! je, kaj delamo, kaj so naši cilji in želje, da smo socialno podjetje, ki ima status društva v javnem interesu na področju kulture, je vse skupaj naletelo na dokaj gluha ušesa. Na občini so se še naprej sklicevali na zakone in odločbe, kljub temu da smo za vsa pridobili pravna mnenja, ki so pojasnjevala, da temu ni čisto tako, kot jih interpretirajo.

Pred dvema tednoma nam je nato bilo prvič sporočeno, da bo prostor, v katerem trenutno domujemo, šel na javno dražbo, prejšnji četrtek pa smo izvedeli, da se je prostor na dražbi zares tudi znašel, ne da bi se pred tem kdorkoli iz občine sestal z nami in nam kot trenutnim uporabnikom dal možnost, da v teh prostorih ostanemo še naprej - kljub temu, da smo jim v dopisovanjih jasno izrazili dejstvo, da smo pripravljeni prevzeti finančno odgovornost in plačati najemnino.

Da ne bo pomote: pripravljeni smo plačati najemnino! Čeprav nam ne bo nam lahko, saj predstavlja več kot polovico naše plače. (In čeprav dvomimo, da je realno ocenjena, saj je za lokalu pripadno lopo na dvorišču, ki nima niti tal tudi predvidenih 8,57 €). Velika zagata za nas je način, da bo najemnik iskan po principu javnega razpisa za neposredno zbiranje ponudb, kjer lahko našo ponudbo najemnine prehiti vsak, ki ponudi zgolj 1 € več, pa ne bomo mogli niti reagirati na to. Ali ni normalno pričakovati, da boš lahko podaljšal pogodbo za najem prostora, ki je pomemben del tvojega poslovanja? To omogočajo celo privatni lastniki/najemodajalci. Ali MOM nima strategije, ki bi povedala, katere vsebine naj bodo v centru mesta? Če je v nastajanju, upamo, da upoštevajo nujen % lokalne ponudbe. No, naj ob rob omenimo tudi to: enkrat smo že zapustili prostor v mestu, pred 5 leti Orožnovo 7, in ta od tedaj sameva in zmeraj bolj propada in je tudi v javni lasti...

Druga večja zagata pa je varščina, kar smo izvedeli pred 6 dnevi: MOM predvideva samo za oddajo ponudbe cca 3600€ varščine. To pa si, kljub uspehom, težko izborimo.

V razpisu, kjer je edini kriterij le višina ponujene najemnine, po sistemu “kdo da več”, pa se poraja vprašanje, kakšno vsebino si na Gosposki sploh želimo? Kot navajajo na občini, po Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti nimamo možnosti neposrednega podaljšanja pogodbe, kljub temu, da smo iz zavoda PIC pridobili pravno mnenje, ki pojasnjuje, da celo "brezplačna uporaba prostorov se lahko podaljša za 5 let, če občina oceni, da društvo opravlja pomembno nalogo v javno dobro in da ima društvo status delovanja v javnem interesu".

Hiša! na Živih dvoriščih.png

JA, KA PA ZAJ?

V kolikor izgubimo prostore na Gosposki 11 to za nas pomeni, da ne bomo imeli pisarne v kateri sprejemamo občane in informiramo turiste, morda ne bomo imeli možnosti z Mariborčani snovati naslednjega Festivala sprehodov. Tako imamo trenutno mesec dni časa, da rešimo nastalo situacijo ali v najslabšem primeru najdemo nove prostore, kar pa od celotne ekipe trenutno zahteva veliko energije. Da ne govorimo o tem, da je to čas, ko se v mestu začenja turistična sezona, ko bi moral Rajzefiber na Gosposki 11 na široko odpreti svoja vrata, pozdravljati goste in jih navduševati nad našim čudovitim mestom. Prav tako je to čas, ko potekajo intenzivne priprave na Festival Lent in Živa dvorišča, društvo Hiša! ima poleg tega še nekaj manjših projektov, ki pa bodo zaradi nastale situacije zagotovo čutili posledice.

Vemo, da Maribor potrebuje raznovrstno ponudbo v centru mesta. In tudi zato je naša želja, da še naprej ostanemo akterji Gosposke ulice, ulice, na kateri so se še pred nekaj leti zapirale trgovine kot po tekočem traku in je tisti dobro znani grafit »Gosposka, mater si ozka« veljal dobesedno. Prepričani smo, da Gosposka še zdaleč ni ozka, ampak odprta za vse in da so ozki samo pogledi nanjo.

In to dokazujemo vsi zgoraj omenjeni akterji.

Kar pričakujemo od MOM je: pustite nam izvajati dejavnosti, ki manjkajo v mestu, mi pa jih znamo delati in jih delamo dobro. Pustite nam delati in ne da se v ključnih mesecih ukvarjamo s prostorom.

Zato predlagamo, da se prostori, kjer domujejo Artmijemar in Rajzefiber, čimprej umaknejo iz razpisov in da odločevalci MOM najdejo takojšen termin sestanka za iskanje skupnih rešitev. Hkrati pozivamo mestni svet, vodstvo MOM in njene strokovne službe, da nemudoma pričnejo z oblikovanjem strategij in pravilnikov o prostorih v mestu in njihovih vsebinah. Vsa dobra mesta to že imajo.

Ekipa Hiše! s sodelavci

Link do podpisa peticije!

Festival sprehodov: Gibljive slike Maribora

Festival sprehodov: Gibljive slike Maribora

TOREK, 26. 3. 2019 ob 19.00 uri

Prvi festivalski dan bomo namenili dokumentarnim filmom o Mariboru. V umirjeni atmosferi, morda tudi s kozarčkom v roki, se nam ne bo nikamor mudilo ob Hitim zgubljen skoz' mesto, šli bomo tja, kjer se je vedno pisalo življenje, na Mariborska dvorišča, za konec pa spoznali osupljivo življenjsko zgodbo gospe, ki bi jo moral poznati vsak prebivalec našega mesta,

Razstava: Občuti Maribor / Oblikovanje simbola mesta Maribor

Razstava: Občuti Maribor / Oblikovanje simbola mesta Maribor

Projekt Občuti Maribor, ki je nastajal pod okriljem Društva Hiša!, Rajzefibra, Centra grafičnih umetnosti in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko - Medijske komunikacije FERI se ukvarja s percepcijo Maribora in našim občutenjem le tega. Povezuje širše polje kulture, od vizualnega do marketinga, turizma
Skozi prizmo prostora in njegovega doživetja ter zgodb, ki se vsakodnevno tvorijo v njem smo oblikovali simbole mesta in jih s pomočjo tehnike umetniške grafike prenesli na uporabne predmete.

Posvet: Turizem v mestu

Posvet: Turizem v mestu

PETEK, 19. 10. 2018 ob 10.00 uri

Turisti počasi odkrivajo vzhodno Slovenijo in lokalne skupnosti vzhodne Slovenije počasi odkrivajo turizem. Kakšno podporno okolje potrebuje turizem? Kaj je kreativni turizem in kakšna je lahko njegova vloga v razvoju mesta prihodnosti? Kako lahko odločevalci prispevajo k boljšemu in hitrejšemu razvoju turizma? Kakšno sodelovanje je potrebno, da se razvije uspešna zgodba kreativnega turizma?

Posvet: Dediščine mesta

Posvet: Dediščine mesta

ČETRTEK, 18. 10. 2018 ob 10.00 uri

Tradicionalno se je kulturna dediščina v Sloveniji in Mariboru vezala na nacionalne mite ali pa na regionalne etnografske raznoličnosti. Izhodišče našega posveta je, da je dediščin v Mariboru in okolici več in so bolj pestre, kot jih uspejo zabeležiti registri v muzejih in zavodih. Zatorej je treba pravilno vstavljati v turistične proizvode.

Mednarodni laboratorij: Kako do trajnostnega kulturnega in kreativnega turizma, kot ga vsi želimo

Mednarodni laboratorij: Kako do trajnostnega kulturnega in kreativnega turizma, kot ga vsi želimo

Mednarodni strokovnjaki v sodelovanju z lokalnimi akterji bodo poskusili definirati naslednje korake, ki so nujno potrebni, da v Mariboru (kulturni) turizem uspešno zaživi. Kako in kje naj vse potenciale mesta predstavimo turistom? Katere so naše ciljne skupine? Kaj so glavne ikone mesta Maribor, ki bi privlačile prave turiste? Kako naj turizem v mestu ostane trajnosten?