Posvet: Turizem v mestu

Foto: Boštjan Selinšek

Posvet: Turizem v mestu

19.10.2018, petek / 10:00 / Center za kreativnost

Posvet z nacionalnimi in mednarodnimi strokovnjaki v sodelovanju društva Hiša! in Rajzefibra s Centrom za kreativnost in Zavodom za turizem Maribor-Pohorje

Turisti počasi odkrivajo vzhodno Slovenijo in lokalne skupnosti vzhodne Slovenije počasi odkrivajo turizem. Kakšno podporno okolje potrebuje turizem? Kaj je kreativni turizem in kakšna je lahko njegova vloga v razvoju mesta prihodnosti? Kako lahko odločevalci prispevajo k boljšemu in hitrejšemu razvoju turizma? Kakšno sodelovanje je potrebno, da se razvije uspešna zgodba kreativnega turizma? Na vse to in še več bomo poskušali odgovoriti s povabljenimi mednarodnimi gosti, ki bodo predstavili primere dobrih praks, predstavniki lokalnih skupnosti Slovenije, predstavniki izobraževanja s področja turizma, predstavniki privatnega sektorja in drugih akterjev s področja turizma v regiji.


Tourism in the City

19.10.2018, Friday / 10:00 / Centre for Creativity

A debate with Slovenian and international experts in cooperation with Hiša Association! and Rajzefiber with the Centre for Creativity and Maribor–Pohorje Tourist Board

Tourists are slowly discovering eastern Slovenia and the local communities in eastern Slovenia are slowly discovering tourism. What kind of support environment does tourism need? What is creative tourism and what can its role be in the development of the city of future? What kind of cooperation is necessary to develop a successful story of creative tourism? We will try to answer all these and many more questions with the international guests who will present cases of good practice, the representatives from the local communities in Slovenia, the representatives of education in tourism, the representatives of the private sector and other partners in tourism in the region.