Maribor v literaturi in drugih zgodbah

MB (3).jpg

ČETRTEK, 28. 3. 2019 ob 19.00 uri

MARIBOR V LITERATURI IN DRUGIH ZGODBAH

Ali veste, v kolikih knjigah nastopa Maribor kot glavna ali stranska »oseba«?

Ali veste, v katerih romanih je dogajanje postavljeno v naše mesto? Kako mesto vpliva na protagoniste in kako ti na mesto?

Jančarjev roman Severni sij je le en bolj znanih primerov. Z našimi sogovorniki bomo odkrivali zgodbe, resnične ali fantazijske, ki pred bralcem ali poslušalcem počasi gradijo čisto svoj Maribor ter izpostavljajo njegove subjektivne značilnosti. In morda se fikcija kdaj spremeni tudi v resničnost.