MARIBOR V BARVAH TISTEGA ČASA

Petek, 24. 3. 2023 ob 18.00

Maribor ima pestro, razgibano zgodovino, ki se spreminja, živi. In živi zaradi ljudi. Posameznik je pomemben gradnik spominov za mesto na vseh ravneh, v vseh obdobjih. Na sprehodu se bomo dotaknili tistega časa, ko sta močan pečat mestu pustila dr. Alojzij Juvan, župan Maribora z dvema mandatoma med obema vojnama in dr. Sergej Vrišer, dolgoletni direktor Pokrajinskega muzeja Maribor, izjemen na več področjih. Oba sta pomembno vplivali na podobo mesta, ki ga poznamo danes.

Med sprehodom si bomo ogledovali stavbe, stare fotografije tistega časa, jih primerjali z današnjim stanjem, prebrale bomo zanimive odlomke, ki opisujejo gospoda in Maribor v barvah tistega časa.

Sprehajalke: Marjetka Berlič (Osnovna šola Draga Kobala Maribor), Mojca Horvat (Pokrajinski arhiv Maribor) in Milena Antonić (Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor)

Trajanje: 1,5 ure