Ekipa

Maja Pegan

Maja Pegan

Maja je prof. lik. um, MFA, ki trenutno živi in dela v Mariboru. Z odliko je magistrirala na Robert Gordon University, Aberdeen, Velika Britanija. Je predsednica društva Hiša!, odgovorna za projekte vizualnih umetnosti (razstave, prostorske instalacije ter mentorica delavnic, tečajev in razvoja idej), pedagoške programe, ustanoviteljica in programski vodja CGU – Centra grafičnih umetnosti – ter idejni vodja, producentka in kustosinja Grafične pomladi. Prav tako je producentka zimskega festivala Vilinsko mesto Maribor in koproducentka programa Živih dvorišč na Festivalu Lent ter članica iniciative Živo mesto. Je dobitnica skupinske nagrade za Nanoturizem na Mednarodnem oblikovalskem bienalu Ljubljana Bio 50 in dobitnica Ténot foundation štipendije za rezidenčno delo v Camac art Centre. Uspešno se povezuje z grafičnimi ateljeji po vsem svetu, razstavlja na skupinskih grafičnih bienalih v tujini in svoje delo usmerja v spodbujanje mladih za likovno ustvarjanje. Sodeluje na mednarodnih projektih fundacije MitOst in Robert Bosch. Že vrsto let je mentorica likovne sekcije KUD-a Pošta ter beleži več kot 30 razstav doma in v tujini. V zadnjih letih so njena velika strast svetlobne instalacije in njeno umeščanje v javni prostor ter ob tem tudi povezovanje z domačimi in tujimi umetniki. Prav zaradi te strasti je naprej v glavah in kasneje tudi v obliki projekta Ustvarjalne Evrope nastal projekt LUCity, ki sedaj prav z njeno pomočjo v Maribor prinaša svetlobne instalacije (LUMINA), kot jih poznajo druga velika evropska mesta. Je samozaposlena v kulturi, članica sveta zavoda Umetnostne galerije Maribor in članica Komisije za razvoj nevladnih organizacij v občini Maribor.

Vid Kmetič

Vid Kmetič

Vid je po izobrazbi programerski tehnik in od leta 2018 član društva Hiša! V Rajzefibru, programu društva, je zadolžen predvsem za razvoj in pripravo novih turističnih produktov, nudi pa tudi pomoč pri pripravi in izvedbi Festivala sprehodov, Živih dvorišč, Lumine, Vilinskega mesta in Iskrenja. Delovne izkušnje si je nabiral na različnih področjih, predvsem kulture in kulturne dediščine. V letih od 1997 do 2010 je sodeloval na večini arheoloških izkopavanj in nadzorih Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Maribor, in sicer kot konservatorski tehnik – risar. Med leti 2009 in 2010 je bil zaposlen na Centru za preventivno arheologijo (CPA) na delovnem mestu konservatorski tehnik – dokumentarist, kjer je skrbel za obdelavo arheološkega materiala in pripravo le-tega za objave, za urejanje arheološkega depoja ter delo na terenih v izvajanju CPA. Sodeloval je tudi na arheoloških izkopavanjih s podjetjema PJP d. o. o. in Tica Sistem d. o. o. Sodeloval je tudi pri razstavah kot avtor maket ali kot soavtor oziroma avtor razstav samih. Od leta 2012 je prav tako sodeloval z Zavodom za varovanje kulturne dediščine Slovenije OE Maribor pri pripravi in izvajanju otroških ustvarjalnih delavnic v projektu »Spoznaj, varuj, ohrani« na Kulturnem bazarju v Ljubljani, Art campu v okviru vsakoletnega festivala Lent in drugih priložnostih za predstavitev kulturne dediščine osnovnim in srednjim šolam. Bil je soorganizator celodnevne prireditve »nad mestoM« ob poskusu oživitve grajskega platoja na Piramidi leta 2015, ki je bila del programa Dnevov evropske kulturne dediščine in Festivala Stare trte. Ukvarja se tudi s pisanjem. Je avtor prispevka »Prelito črnilo« v knjigi »PIRAMIDA – Grič, na katerem se je začela pisati zgodovina Maribora«, ki je izšla leta 2014 pri Umetniškem kabinetu Primoža Premzla ob 850-letnici prve pisne omembe Marchburcha, od 2015 avtor več kot štiridesetih člankov o preteklosti mesta Maribor v rubriki »Nekoč« Večera v nedeljo, avtor besedil v monografiji »MARiBOR – perspektive mesta«, ki je izšla ob istoimenski razstavi Likovne šole Artdidakta leta 2017, avtor več kot desetih člankov o preteklosti mesta v mestnem časopisu RTS 24 leta 2018, avtor knjige Fünfek ma vas rad – pa pohano tudi, ki je leta 2019 izšla pri založbi Frontier, avtor knjige Mi, otroci socializma z našega dvorišča, ki je izšla leta 2019 v sozaložništvu društva Hiša! in založbe Pivec.

Maja Breg

Maja Breg

Maja je po poklicu inženirka varstva okolja in komunale ter članica društva Hiša! od leta 2019. Trenutno je v društvu zaposlena kot Administrator. Njeno delo obsega pisarniška opravila in administracijo, pomoč pri organizaciji delavnic, okroglih miz, festivalov in drugih dogodkov. V preteklosti je delala kot komercialna zastopnica pri prodaji za podjetje TSD d.o.o., ki se ukvarja z odpadki, in s tem pridobila veliko izkušenj pri vodenju evidenc logistike in poslovanju s strankami. Prav tako ima izkušnje z delom z otroki, saj je bila zaposlena v OŠ Kungota kot strokovna sodelavka za dodatno učno pomoč. Je prostovoljka v likovnem društvu Lajči Pandur v Lenartu, kjer nudi pomoč pri izvajanju izobraževanja v likovni šoli in izvajanju likovnih delavnic za otroke na otoku Krk. Poleg osnovni administrativnih nalog, pri društvu usmerja prostovoljce in koordinira administrativne dolžnosti za prostovoljstvo ter osnovno komunikacijo z njimi, izvedbeno pomaga pri realizaciji večjih projektov, vodi evidence skladišč in nabave novih materialov, skrbi za komunikacijo z dobavitelji, izvajalci storitev ter kupci.

Lina Petrović

Lina Petrović

Lina je diplomirala na Fakulteti za turistične študije – Turistica , smer management turističnih destinacij. Kot diplomirana organizatorka turizma, je pridobila številne kompetence za vodenje in usmerjanje posameznikov in poslovnih subjektov, s poudarkom na trajnostnem razvoju. Njena karierna pot je do sedaj obsegala opravljanje raznolikih del, povezanih predvsem s turizmom, kulturo in poslovanjem, tako v lokalnem okolju kot v mednarodnem. Društvu Hiša! se je pridružila leta 2022, na projektu Razglednice: Maribor Lost & Found, kjer je bila odgovorna za marketing. Čeprav je bil projekt uspešno zaključen novembra 2022, Lina še vedno ostaja zaposlena kot Strokovni sodelavec za marketing. Njeno delo obsega pripravo poslovnih, marketinških, komunikacijskih načrtov, digitalni marketing, pripravo marketinških strategij, skrb za spletne strani in socialna omrežja programov društva, skrb za pozicioniranje društva, razvijanje novih modelov poslovanja in prodajnega materiala ter prodajo in svetovanje v fizični trgovini.