Potujoča Akademija Kreativnega Turizma – P.A.K.T.

Potujoča Akademija Kreativnega Turizma – P.A.K.T. je edinstven odgovor na potrebe akterjev področja in povpraševanja obiskovalcev Vzhodne regije, saj nudi podporno okolje namenjeno malim ponudnikom v turizmu, obrtnikom, ponudnikom turističnih nastanitev, kulturnim in kreativnim industrijam v perifernih okoljih Slovenije. 

Ob pomoči treh sklopov, nudi:

  • P.A.K.T. LABORATORIJ: pomoč pri širjenju potrebnih znanj s področja razvoja produktov v kreativnem turizmu, marketingu in pravnih okvirjih,
  • P.A.K.T. KLINIK: vzpostavlja prostor, kjer si lahko udeleženci/kolegi izmenjujejo svoje izkušnje in znanje ter skupaj iščejo rešitve za konkretne izzive,
  • P.A.K.T. INKUBATOR: izbrane udeležence z mentorstvom popelje do nadgrajenih produktov kreativnega turizma.

Projekt P.A.K.T. poteka v koprodukciji Hiše! s Centrom za kreativnost kot del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. P.A.K.T nastaja v partnerstvu Hiše! z lokalnimi partnerji Javnim zavodom za turizem Ptuj, Zavodom Tura Ptuj, Turističnim društvom Lovrenc na Pohorju, Občino Lovrenc na Pohorju, Razvojnim centrom Murska Sobota, Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, Zavod Zora, Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, Zavodom za turizem sv. Trojica v Slovenskih goricah.

Odzivi sodelujočih partnerjev:

PAKT je primer dobre prakse spodbujanja razvoja mikro turističnih in s turizmom povezanih ponudnikov, ki destinaciji prinašajo nepogrešljiva avtentična – ne nujno povsem obrušena – doživetja. Ker so “mikro”, je jasno, da ne zmorejo vsega sami. Zato potrebujejo pomoč nacionalne, regionalne in/ali lokalne skupnosti, saj je zaradi njih (če vsi deležniki izpolnjujejo svoje pravice in dolžnosti) lahko bogatejši celoten turistični ekosistem.” dr. Dejan Križaj, UP FTŠ Turistica in partnerstvo From zero.

“P.A.K.T. nam odpira nove dimenzije dojemanja priložnosti razvoja turizma v regiji. Navdihujoča predavanja, delavnice, laboratoriji in neprecenljiva mentorstva so nekaj, kar ponudniki pri razvoju produktov in storitev najbolj potrebujejo. Veseli nas, da smo lahko del te zgodbe”.  Helga Lukač, vodja Expana, Razvojni center Murska Sobota.

“PAKT ponuja odlično priložnost za vse, ki si želijo ali so že v fazi razvoja samostojne podjetne poti. Preko aktivnih delavnic, laboratorijev, klinik povezuje različne deležnike, ki med seboj izmenjujejo mnenja, dobre podjetne prakse ter nudi strokovna izobraževanja glede na potrebe ciljnih skupin. Tovrstni dogodki dajejo navdih in priložnost za mreženje.” Tanja Arih Korošec, vodja Zavoda za turizem Sv. Trojica v Slovenskih goricah.

“Zelo sem hvaležna Društvu Hiša/Rajzefibru, da so me povabili k sodelovanju na P.A.K.T.u, saj gre za nekoliko drugačen model povezovanja med strokovnjaki različnih področij, (potencialnih) ponudnikov različnih produktov ter končnih uporabnikov. Po tem, ko smo predstavili vsak svoj zorni kot, želje in potrebe, smo lahko skupaj oblikovali produkte in strategije za le-te, ki v največji meri podpirajo vse subjekte v poslovnem procesu. Sama sem spoznala veliko posameznikov ter produktov, ki mi pridejo prav pri oblikovanju produktov za goste, ki načrtujejo obisk Slovenije v prihodnosti!” Nina Berlan, Incoming Europe Department – Kompas d.o.o.

“Kot predstavnica Kooperative hotelirjev z.o.o., se z veseljem udeležujem P.A.K.T. laboratorijev in pridobljena znanja tudi prenašam na člane naše zadruge in njihove zaposlene. Pri P.A.K.T.-u ne gre samo za pridobitev novih znanj, ampak za povezovanja med različnimi kraji in deležniki, ki se skozi laboratorije tudi medsebojno povezujemo in ustvarjamo nove vezi in produkte.” Martina Drakulić, Kooperativa Hotelirjev