Center grafičnih umetnosti

Center grafičnih umetnosti je zasnovan kot kreativno in socialno nabito vozlišče, kjer ustvarjalci z izvajanjem različnih programov vzpostavljajo vezi z dijaki in študenti, ljubitelji/ljubiteljskimi ustvarjalci, likovnimi umetniki in obrtniki, brezposelnimi in drugimi ranljivimi skupinami, ter jim omogočajo, da se izražajo v širokem naboru grafičnih tehnik.

Osnovno vodilo grafičnih delavnic odprtega tipa je kreativno udejstvovanje za različne segmente javnosti, kjer skozi aktivno interakcijo med profesionalci, laiki in splošno populacijo generiramo pretok sodelovanja, novih idej in likovnih pristopov, gojenje medgeneracijskih odnosov in socialnega utrjevanja lokalnosti skozi otipljive likovne podobe.

Skozi prosti dostop do programov in delavnic odprtega grafičnega studia najdejo ustvarjalni dom vsi željni drugačnega samoizražanja, novih načinov likovnega udejstvovanja in spoznavanja umetnosti na preprost, zanimiv in zabaven način.