ŠOLSKE ZGRADBE V CENTRU MESTA

Torek, 28. 3. 2023 ob 16.00

Po uvedbi splošne šolske obveznost leta 1869, ko je bila odpravljena delitev šol na trivialke, normalke in glavne šole, se je pričelo v Mariboru šolstvo hitreje razvijati. V osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja so bile zgrajene številne nove šolske stavbe, ki dajejo značilni arhitekturni pečat mestnim trgom in ulicam. V večini stavb še danes poteka izobraževalni proces:

  • nekdanja Klasična gimnazija Maribor (Glavni trg 7, Mladinska ulica 9),
  • nekdanja I. dekliška meščanska šola in I. Dekliška narodna šola (Miklošičeva ulica 1),
  • Prva gimnazija Maribor (Trg generala Maistra 1),
  • III. gimnazija Maribor (Gosposvetska cesta 4),
  • nekdanje Učiteljišče Maribor (Mladinska ulica 13),
  • nekdanja IV. deška narodna šola (Gosposvetska cesta 10).

Ob ogledu šolskih stavb bo predstavljena tudi zgodovina, sprva povsem nemškega, izobraževanja v Mariboru, nastanek in razvoj posameznih vrst šol in njihov namen (meščanske šole, narodne šole, realke, učiteljske šole), slovenizacija šolstva po koncu prve svetovne vojne, razmah izobraževanja v tridesetih letih 20. stoletja, ter globlje ideološko in politično obarvane spremembe v izobraževalnem procesu po drugi svetovni vojni.

Sprehajalec: mag. Jure Maček, arhivski svetovalec (Pokrajinski arhiv Maribor)

Trajanje: 1,5 ure