ORMOŠKA OPEKA: V STENI IN NA PLATNU

Sobota, 23. 3. 2024 ob 10.00 

Najprej si bomo v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož ogledali del razstave o glini, nato pa se podali na sprehod skozi zgodovino in tradicijo ormoške pokrajine, kjer bomo iskali elemente za likovno interpretacijo. Izbrane zgodovinske motive bomo v igrivem procesu spremenili v arhitekturne elemente, ki si bodo zaslužili mesto v steni in na steni. Vsi pripomočki ob sprehodu in likovni interpretaciji bodo priskrbljeni.

Sprehajalec: Marko Horvat

Trajanje: 1,5 ure

*Prijave na delavnico zbiramo tudi na mcormoz@siol.net in 040 345 281.

MARKO HORVAT deluje kot ilustrator od leta 2018 in je aktiven na področju komercialne ilustracije, umetniških stenskih poslikav in instalacij v javnem prostoru. V zadnjih letih je projektno sodeloval z vrsto organizacij in podjetij v Sloveniji (Mladinska knjiga d.d., Večer d.d., DARS, Cukrarna, UGM, Rajzefiber,…). Je aktivni član Društva likovnih umetnikov Maribor. Več o njegovem delu na: www.markohorvat.si.
MLADINSKI CENTER ORMOŽ predstavlja središčno točko, kjer mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo najrazličnejše klubske aktivnosti. Ponujamo možnosti preventivnega delovanja, neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih na lokalni ravni. Od novembra 2015 je Mladinski center Ormož notranje organizacijska enota javnega zavoda Ljudska univerza Ormož. Kot javni zavod je bil ustanovljen s strani občine Ormož v letu 2004, delovati je začel v letu 2005. Naše ciljne skupine so otroci, dijaki, študentje in vsi ostali mladi. Skupaj z drugimi inštitucijami v občini, ki izvajajo dejavnosti s področja dela zavoda, skrbimo za izboljšanje kvalitete življenja mladih ter razvijamo področja mladinskega dela, ki so: ustvarjalna izraba prostega časa, informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje, mobilnost mladih, prostovoljno delo.
Delavnico Ormoška opeka: V steni in na platnu sofinancira Ministrstvo za kulturo v okviru projekta DEDI:KUL ter poteka v organizaciji društva Hiša! pod okriljem Festivala sprehodov 2024 v sodelovanju z Mladinskim centrom Ormož in Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož.