Podari del svoje dohodnine

Ali ste vedeli, da lahko procent svoje letne dohodnine podarite tudi različnim društvom, nevladnim organizacijam in šolskim skladom? (In s tem pomagate pri njihovem delovanju?)

Tako je! Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Na ta način lahko donirate do 1 % dohodnine, ki ga po zakonu morate plačati, nevladnim organizacijam, političnim strankam, reprezentativnim sindikatom, verskim skupnostim in šolskim skladom ali skladom vrtcev. S tem pomagate in spodbujate delovanje nevladnih organizacij, ki se v lokalnem okolju trudijo za razvoj, spremembe, dodatne aktivnosti in ustvarjanje povezovalne lokalne entitete. Več info: TUKAJ.

Donacije so možne do 31.12. tekočega leta. Zelo bomo veseli, če boste v nas prepoznali društvo, vredno vaše donacije.

Pri društvu Hiša! že 12 let ustvarjamo projekte na presečišču kulture in turizma, ob tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo. Izhajajoč iz prepoznavanja potreb po predstavitvi (ne)snovne dediščine skozi prizmo raznolikih interdisciplinarnih praks, v društvu razvijamo nove, zabavne in dostopne pristope pri širjenju zavedanja o dediščini in podpori lokalnim ter mednarodnim akterjem, na področju kreativnega turizma. Dobro znani programi, kot je Rajzefiber, Živa dvorišča in Lumina, so odraz dolgoletnega truda in pomembnosti delovanja društva v lokalnem okolju, za izboljšanje kvalitete življenja vsakega posameznika v okolju.