Štajerski Árgo

V letu 2019 smo v sodelovanju z Niko Mirt pričeli razvijati in prodajati zdaj že ustaljeno znamko – Štajerski Árgo. Uspešnost znamke je plod različnih akterjev in podpornikov, kateri so s svojimi kompetencami vsak na svoj način prispeval k uspešnosti in prepoznavnosti znamke. 

V namen popularizacije štajerskih frazemov je bila izdelana celostna grafična podoba znamke, ki temelji na vsakodnevnih in prepoznavnih štajerskih frazah. V namene komercializacije so bili izdelani številni izdelki z izbranimi frazemi:

  • majice, šalice, pisala, plakati, razglednice, odpirači, nakupovalne torbe;
  • priročnik za razumevanje in tolmačenje “Štajerskega jezika” (založba Pivec) v obliki knjige in koledarja;
  • vsebinska obrazložitev, ki je dosegljiva preko QR kode v knjigi (Radio Maribor).

Vsa ponudba izdelkov in nakup možen na https://shop.rajzefiber.si/