Podari del svoje dohodnine

Podari del svoje dohodnine

Podari del svoje dohodnine

Ali ste vedeli, da lahko procent svoje letne dohodnine podarite tudi različnim društvom, nevladnim organizacijam in šolskim skladom? (In s tem pomagate pri njihovem delovanju?)

Tako je! Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij. Na ta način lahko donirate do 1 % dohodnine, ki ga po zakonu morate plačati, nevladnim organizacijam, političnim strankam, reprezentativnim sindikatom, verskim skupnostim in šolskim skladom ali skladom vrtcev. S tem pomagate in spodbujate delovanje nevladnih organizacij, ki se v lokalnem okolju trudijo za razvoj, spremembe, dodatne aktivnosti in ustvarjanje povezovalne lokalne entitete. Več info: TUKAJ

Donacije so možne do 31.12. tekočega leta. Zelo bomo veseli, če boste v nas prepoznali društvo, vredno vaše donacije.

Pri društvu Hiša! že 12 let ustvarjamo projekte na presečišču kulture in turizma, ob tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo. Izhajajoč iz prepoznavanja potreb po predstavitvi (ne)snovne dediščine skozi prizmo raznolikih interdisciplinarnih praks, v društvu razvijamo nove, zabavne in dostopne pristope pri širjenju zavedanja o dediščini in podpori lokalnim ter mednarodnim akterjem, na področju kreativnega turizma. Dobro znani programi, kot je Rajzefiber, Živa dvorišča in Lumina, so odraz dolgoletnega truda in pomembnosti delovanja društev v lokalnem okolju, za izboljšanje kvalitete življenja vsakega posameznika v okolju.